LEKCJE LACANA:

KLINIKA, SPOŁECZEŃSTWO, FILOZOFIA

 

PRZEBUDZENIE – Przez ponad 30 lat Jacques Lacan prowadził swoje cotygodniowe Seminaria w Paryżu. Przede wszystkim adresował je do psychoanalityków. Chodziło o to, aby „przebudzili się” wraz z nim. Co było dla Lacana największym wrogiem? Rutyna – i jej związek z tym, co Freud określił jako „powtórzenie” – rutyna, która jest w samym sercu symptomu, na który podmiot się skarży.

AUTORYTET
– Na użytek programu „przebudzenia”, Jacques Lacan przywołał najsilniejsze narzędzia konceptualne, opracowane przez tych, których nazywamy „wielkimi autorami”. U każdego z nich, u filozofów – od Arystotelesa do Platona, Kartezjusza, Kanta, Hegla, Marksa,– ale też u logików, matematyków, lingwistów, antropologów, Lacan szukał instrumentów najbardziej rozstrzygających, najodpowiedniejszych, by ukazać źródła „autorytetu” danego autora, rozjaśniając w ten sposób psychoanalitykom-praktykom najbardziej skromne ze słów analizantów.

LEKCJE – Filozofowie, lingwiści, antropolodzy nie mylili się: odkryli w nauczaniu psychoanalityka odnowione podejście do własnych dyscyplin. Na uniwersytetach całego świata, profesorowie i studenci czytają Jacquesa Lacana, pracują z jego tekstami i dyskutują o nich.
„Lekcje Lacana”: pod tym właśnie tytułem odbędzie się Forum, na które Jacques-Alain Miller zaprasza polskich praktyków i myślicieli. 17 stycznia 2009 roku w Warszawie będą wspólnie rozmawiać i debatować nad efektami „przebudzenia” nauki Lacana w odniesieniu do praktyki klinicznej, doniosłych zmian poruszających nasze społeczeństwo oraz użytku, jaki robimy z „prawdy”.

ORIENTACJA – Psychoanalityk, wydawca, zgodnie z wolą Lacana, jego Seminariów, dyrektor Departamentu Psychoanalizy Uniwersytetu VIII w Paryżu, założyciel Światowego Stowarzyszenia Psychoanalizy (AMP), autor licznych prac wspierających dzieło obrony psychoanalizy, J-A. Miller pozostaje zawsze tym, o którym J. Lacan powiedział: „przynajmniej jeden, który mnie czyta”. Cotygodniowy kurs J-A. Millera „Orientacja lacanowska” zaświadcza o tym od wielu lat.

CIEKAWOŚĆ – Nowa Szkoła Lacanowska (NLS) i jej Koła, Warszawskie i Krakowskie, które, przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Warszawie, organizują to Forum, z radością zapraszają tych wszystkich w Polsce, których „ciekawi” orientacja lacanowska, do udziału w tym wydarzeniu.

  

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
28.11.2020